Senin, 04 Juli 2022

THE HEART OF JESUS (4)

 

Ayat Bacaan Hari ini: Mazmur 119:1-176

 

Ayat hafalan: Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119:97

 

Siapa yang tahu isi hati kita? Tak seorang pun kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Atau, orang lain akan tahu isi hati kita jika kia mau terbuka dan mengungkapkannya dengan jujur. Sungguh, dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati tiada yang tahu. Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya, berlaku pura-pura atau mengenakan ‘topeng’ di hadapan sesamanya.  Itulah sebabnya Tuhan menegur keras ahli Taurat dan orang-orang Saduki, “…hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.” (Matius 23:27).

 

Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya terhadap sesamanya tapi berbeda dengan Tuhan, yang walaupun adalah Pribadi Mahakudus, tidak menutup diri terhadap manusia. Isi hati Tuhan diungkap melalui kebenaran firmanNya. Jadi firman Tuhan (Injil) adalah isi hati Tuhan sendiri. Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatiNya supaya manusia percaya dan tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sayang, tidak semua orang mengerti isi hati Tuhan ini, mereka menolak Injil dan memilih hidup dalam ketidaktaatan. Menyadari akan hal ini, Daud begitu menyukai firman Tuhan sehingga dapat berkata, “Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119:92, 93, 105). Terhadap orang yang karib denganNya akan diberitahukan perjanjianNya kepada mereka (baca Mazmur 25:14).

 

Jadi langkah awal untuk mengerti isi hati Tuhan adalah membangun hubungan yang karib denganNya. Bagaimana dapat mengerti isi hatiNya jika kita tidak bergaul denganNya setiap saat? Tuhan Yesus berkata, “Tingallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.” (Yohanes 15:4a). Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup di dalam firmanNya: mengerti isi hatiNya dan melakukannya. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Dia. “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya” – Yohanes 15:7

Category
Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *