Senin, 03 Februari 2020

IBADAH HANYA ‘WAH’ SECARA LAHIRIAH

Ayat Bacaan Hari ini: Matius 15:1-20

Ayat Hafalan: “Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.” Matius 15:9

Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat ahli dalam mengajar dan menafsir Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa atau yang biasa disebut Pentateukh. Ketaatan mereka menjalankan aturan peribadatan dan adat istiadat tak perlu diragukan lagi. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat sangat mengecam keras mereka yang melanggar atau yang tidak dapat menjalankan aturan peribadatan dan adat istiadat dengan benar, bahkan memberi ‘cap’ sebagai orang yang berdosa. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Tuhan dan memprotes: “Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.” (Matius 15:2).
Tuhan mengecam keras sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Ia menegaskan bahwa ibadah kepada Tuhan bukanlah hanya menyangkut aturan keagamaan, melainkan juga berkenaan dengan praktek hidup sehari-hari. Bukan hanya soal rajin ke gereja atau tampak aktif dalam pelayanan, melainkan juga soal perilaku atau gaya hidup. Ini berbicara tentang buah pertobatan! Sebab “Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.” (Matius 7:16a). Apalah artinya rajin ke gereja, tampak tekun berdoa dan berpuasa, memberi persembahan dalam jumlah besar, jika semuanya disertai dengan motivasi yang tidak benar yaitu supaya dilihat orang, dianggap suci, dan beroleh pujian dari orang lain? Tuhan tidak ingin kita melakukan ibadah dan pelayanan hanya sebatas aktivitas jasmaniah agar terlihat ‘wah’ secara kasat mata, atau memuji-muji Tuhan yang hanya sebatas lips service: “Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.” (Matius 15:8)…. atau kita hanya sekedar hafal ayat-ayat Alkitab dan itu seringkali kita jadikan senjata untuk menghakimi orang lain.
Ibadah dan pelayanan, jika tanpa disertai ketaatan melakukan kehendak Tuhan, adalah sia-sia.  Sebab, “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.” (Matius 7:21).

Kesimpulan: Ingat Tuhan tidak ingin kita melakukan ibadah dan pelayanan hanya sebatas aktivitas jasmaniah!

Category
Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *