Sabtu, 09 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (9)   Ayat Bacaan Hari ini: Amsal 19:1-29   Ayat Hafalan: “Siapa […]
Jumat, 08 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (8)   Ayat Bacaan Hari ini: Matius 10:5-15   Ayat Hafalan: Pergilah […]
Kamis, 07 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (7)   Ayat Bacaan Hari ini: Lukas 10:1-12   Ayat Hafalan: Pergilah, […]
Rabu, 06 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (6)   Ayat Bacaan Hari ini: 1 Korintus 1:10-17   Ayat Hafalan: […]
Selasa, 05 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (5)   Ayat Bacaan Hari ini: Roma 10:1-21   Ayat Hafalan: “Betapa […]
Senin, 04 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (4)   Ayat Bacaan Hari ini: Yohanes 4:1-42   Ayat Hafalan: tetapi […]
Minggu, 03 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (3)   Ayat Bacaan Hari ini: Kisah Para Rasul 17:16-34   Ayat […]
Sabtu, 02 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (2)   Ayat Bacaan Hari ini: Matius 9:1-38   Ayat Hafalan: Maka […]
Jumat, 01 September 2023 LIGHT UP OUR NATION (1)   Ayat Bacaan Hari ini: Kisah Para Rasul 1:1-11   Ayat […]
Kamis, 31 Agustus 2023  A LIGHT TO MY PATH (24)   Ayat Bacaan Hari ini: Matius 13:1-23   Ayat Hafalan: […]